Tugas Akhir dan Kerja Praktik cathrine November 14, 2019

Tugas Akhir dan Kerja Praktik

Download Form Survei Matkul dan Survei

Form Survey Perusahaan KP1

Form Pengantar Tugas MatKul

Berkaitan dengan TA

Panduan Penulisan TA dan Artikel Jurnal dll : http://elib.ubaya.ac.id/elib/file/download/

Prosedur TA
Alur Pengajuan Surat Keterangan Lulus

Form Data Alumni

Form Ganti Dobing TA

Form Ganti Judul TA

Form Ganti Topik TA

Form Pengantar TA

Form-Progress-TA New

Rubrik Penilaian Ujian TA-22 Feb 21

Surat Pernyataan Foto Berkerudung

Tanda Terima Laporan TA utk Perusahaan

Berkaitan dengan TA

Kirimkan file laporan KP 2 (semua dijadikan satu dalam bentuk PDF, termasuk scan lembar pengesahan) ke email suryandini@staff.ubaya.ac.id.

Prosedur KP2

KP-01-Form-Permohonan-KP2

KP-02-Template-Proposal-KP2-&-Form-Kontrak

KP-03-Form-Permohonan-Surat-Pengantar

KP-04-Template-Laporan-KP2

KP-05-Form-Permohonan-Ujian-KP2

KP-08-Tanda-Terima-LaporanKP-Perusahaan

KP-09-Kartu-Bimbingan-KP2

KP-10-Kartu-Magang-KP2

Panduan KP 2 K2020